Back
Un-su Kim, Josep Pelfort: Els planificadors (Paperback, 2020, Univers Llibres) 4 stars

Recollit de les escombraries quan només era un nadó, en Reseng s'ha convertit en un …

Res del altre món

3 stars

No m'agrada molt quan les novel·les acceleren cap al final per que és com si l'autor volguera acabar ràpid amb el argument o no tinguera una idea clara de com tancar la història per a tots els personatges. Ací passa això un poc i em dóna pena.